FLYKTINGARBETE

 

Faktaruta om flyktingarbete

 

Vi har alltid levat med öppna dörrar mot människor i nöd. 1978 tog vi emot vår första flyktingfamilj utan att veta vad vi egentligen gav oss in på. Sedan dess har det bara fortsatt. Som flyktingsituationen ser ut idag går det inte att sluta.

Vi har under åren fått stor erfarenhet och många vänner i ett stort nätverk. Vi samverkar med många andra organisationer som arbetar för samma sak.

 


Tillbaka